پوشش استخر:

با مارک Nairona

توضیح: پوشش سقف استخر ثابت (غیرمتحرک)

این طرح هیچ گونه نمونه داخلی و خارجی ندارد. مواد تشکیل دهنده این قطعه قابل بازیافت است.

(توزیع و پخش در سراسر کشور)